Potentialen i Sverige och det svenska utbyggnadsbehovet

En större befolkning, elektrifiering av fordonsflottan, batteritillverkning, etablering av serverhallar och vindkraft till vätgas som bränsle och i stålproduktion är områden som kan bidra kraftigt till en ökad elanvändning. Samtidigt kommer kärnkraften successivt tas ur bruk. Vindkraften väntas byggas ut i rekordtakt för att svara upp emot behovet, med riksdagens mål till 2030 uppfyllt redan till 2021. Hur mycket vindkraft behövs om vi dessutom långsiktigt vill vara nettoexportörer av el?
Sessionen inleds med färsk statistik från Svensk Vindenergi över senaste kvartalets vindkraftsutbyggnad. Hur förändrar detta prognosen framöver och hur nära är vi att nå målet i Elcertifikatssystemet?

Mattias Wondollek

Elnät och marknad

Svensk Vindenergi

Martin Anderlind

Chef affärsutveckling

Northvolt

Anne Graf

Vd

Hydro66

Charlotte Unger Lar

Vd

Svensk Vindenergi