Partiernas energitalespersoner om färdplanen för ett förnybart 2040

Det svenska politiska klimatet har nyligen genomgått turbulens och osäkerhet. Samtidigt växer enigheten i frågan om elektrifieringens roll för samhällsutvecklingen. En dubblering av elanvändningen förväntas framöver och få ifrågasätter idag att vindkraften, både land- och havsbaserad, kommer att spela en avgörande roll.Sveriges förutsättningar för förnybar energiproduktion är bland de bästa i Europa och de gröna industri-initiativ som följer erbjuder stora möjligheter för både klimatnytta och konkurrenskraft. Vad behövs från politikens sida för att till fullo utnyttja denna potential?

Birger Lahti

Energipolitisk talesperson

Vänsterpartiet

Camilla Brodin

Energipolitisk talesperson

Kristdemokraterna

Arman Teimouri

Energipolitisk talesperson

Liberalerna

Lars Hjälmered

Energipolitisk talesperson

Moderaterna

Lorentz Tovatt

Energipolitisk talesperson

Miljöpartiet

Mattias Bäckström Johansson

Energipolitisk talesperson

Sverigedemokraterna

Monica Haider

Energipolitisk talesperson

Socialdemokraterna

Rickard Nordin

Energipolitisk talesperson

Centerpartiet