Energitalespersonerna om färdplanen för ett förnybart 2040

Klimatförändringarna, vår tids ödesfråga, gör förnybar energi till en stor affärsmöjlighet för Sverige. Miljardinvesteringar i ny elproduktion ökar tillväxten och stärker vår konkurrenskraft genom långsiktigt lägre elpriser än övriga EU-länder. Den positiva utvecklingen sedan Energiöverenskommelsen har gått snabbare än väntat: målet i elcertifikatsystemet nås redan i år. När vindkraften ska fortsätta byggas utan stöd blir tillgången till goda vindlägen och modern nätinfrastruktur avgörande. Inte minst måste myndigheternas instruktioner uppdateras för att säkra att klimatnyttan vägs in när  intresseavvägningar görs.
Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040 föreslår åtgärder och branschen står redo att leverera – vad säger våra nyvalda politiker?

Lorenz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna

Camilla Brodin

Energitalesperson

Kristdemokraterna

Patrik Engström

Energitalesperson

Socialdemokraterna

Birger Lahti

Energitalesperson

Vänsterpartiet

Rickard Nordin

Energitalesperson

Centerpartiet

Arman Teimouri

Energitalesperson

Liberalerna