Energitalespersonerna om färdplanen för ett förnybart 2040

Både investerare och väljare ser vindkraften som det huvudsakliga kraftslaget framöver. Nära 90 miljarder SEK har satsats sedan energiöverenskommelsen slöts och utbyggnaden fortsätter, trots den ekonomiska oro som kännetecknat inledningen av det nya decenniet. Samtidigt måste omställningstakten inte bara snabbas upp, utan också upprätthållas över tid, för att möta både nationella och internationella klimatmål.
Svensk Vindenergis uppdaterade Färdplan 2040 sammanfattar vad som krävs för att på ett hållbart sätt nå de klimat- och energimål som riksdagen redan beslutat om. Vilka mål och åtgärder behöver stärkas för att accelerera omställningstakten och rädda klimatet? Och hur tar vi vara på Sveriges gröna konkurrenskraft?
Efter utfrågningen analyserar en politisk kommentator det som sagts.

Monica Haider

Energitalesperson

Socialdemokraterna

Lorenz Tovatt

Energitalesperson

Miljöpartiet

Rickard Nordin

Energitalesperson

Centerpartiet

Camilla Brodin

Energitalesperson

Kristdemokraterna

Mattias Bäckström Johansson

Energitalesperson

Sverigedemokraterna

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna

Birger Lahti

Energitalesperson

Vänsterpartiet