100 % förnybart - så når vi dit

Nu har vi ett svenskt utbyggnadsmål om 18 TWh förnybar el till 2030 och beslut om åtgärder som förbättrar elcertifikatsystemet! Kommer dessa vara tillräckliga, både för att generera fortsatt utbyggnad och för att få lönsamhet i befintliga och framtida investeringar? Vad mer kommer att krävas för att vi ska nå ett 100% förnybart elsystem till 2040?

LISE NORDIN

Energipolitisk talesperson

Miljöpartiet

LARS HJÄLMERED

Närings- och energipolitisk talesperson

Moderaterna

LARS TYSKLIND

Miljöpolitisk talesperson

Liberalerna

PERNILLA GUNTHER

Energipolitisk talesperson

Kristdemokraterna

RICKARD NORDIN

Klimat- och energipolitisk talesperson

Centerpartiet

ÅSA WESTLUND

Ansvarig energifrågor, Näringsutskottet

Socialdemokraterna