Ökad lönsamhet för befintliga parker

Med låga intäkter från försäljning av el och certifikat blir det än viktigare att optimera drift och underhåll. Hur kan vi sänka kostnaderna, öka produktionen och göra vindkraften mer lönsam?

TORD ÖSTLUND

VD

PWP

ROBERT BERGQVIST

Head of Energy, Management Consulting

Pöyry

PAMELA LUNDIN

COO

Enercon

JON OLAUSON

Författare "Wind Turbine Performance Decline"

Uppsala universitet

LINDA SUNDQVIST

Head of Onshore Wind Power Generation

Vattenfall