Ökad efterfrågan på förnybar el

Svensk vindkraft genomgår en investeringsboom i Sverige och en fördubbling är att vänta de närmaste fyra åren. I nuläget står utländska ägare för 90% av investeringarna, och det är också utländska företag som tecknar de långsiktiga elavtal som ofta krävs för att möjliggöra investeringarna. Men det finns stor potential för Sverige att haka på tåget. Norsk Hydro och Stockholms stad är två stora elförbrukare som här berättar om sina respektive sätt att bidra till energiomställningen.

Tor-Ove Horstad

SVP Head of Energy Commercial

Norsk Hydro

Katarina Luhr

Klimat- och Miljöborgarråd (Mp)

Stockholms stad (Foto: Anders J Larsson)