Ökad efterfrågan på förnybar el

Svensk vindkraft genomgår en investeringsboom i Sverige och en fördubbling är att vänta de närmaste fyra åren. I nuläget står utländska ägare för 90% av investeringarna, och det är också utländska företag som tecknar de långsiktiga elavtal som ofta krävs för att möjliggöra investeringarna. Men det finns stor potential för Sverige att haka på tåget. Norsk Hydro berättar om PPA:er de tecknat som bidragit till förnybar produktion på nära 4 TWh. Stockholms stads klimat- och miljöborgarråd berätta hur de som stor elförbrukare kan bidra till omställningen.

Tor-Ove Horstad

SVP Head of Energy Commercial

Hydro

Katarina Luhr

Klimat- och Miljöborgarråd (Mp)

Stockholms stad (Foto: Anders J Larsson)