Nu är nätkoncessionsutredningen klar!

Nätkoncessionsutredningen har under året lämnat rekommendationer för enklare och snabbare nätutbyggnad. Svensk Vindenergi ser positivt på flera förslag som går i linje med frågor vi drivit under många års tid. Koncessionsfrihet för alla ledningar inom vindkraftsparken skulle tex ta bort dagens osäkerhet för projektören och sannolikt också frigöra resurser hos EI att istället pröva ’riktiga’ koncessionsärenden.
Utredningens ordförande Elisabet Falemo redogör för de potentiella fördelar för vindkraftsbranschen som rekommendationerna innebär.

Elisabet Falemo

Generaldirektör

Elsäkerhetsverket