Vad stämmer om systemkostnader?

Text inväntar färdigställande av vår rapport 1 juni