Hur förenklar vi för nätanslutningen?

Myndigheter och bransch diskuterar anslutningshinder för vindkraften med frågeställningar kopplade till nätkapacitet, nätkoncession, tariffer och anslutningskostnader, samt Svenska kraftnäts anslutningspolicy. Vilka är hindren idag och vad krävs för att processen att ansluta vindkraften till elnäten ska gå enklare och snabbare?

EVA VITELL

Kund- och marknadsansvarig

Vattenfall Eldistribution

DANIEL NORSTEDT

Avdelningschef, Tillstånd & Prövning

Energimarknads-
inspektionen

ELISABET NORGREN

Chef för Nätutveckling

Svenska Kraftnät

ERIK GUNNHEDEN

Team leader Grid & Control

OX2 Wind

ANGELICA WIDING

Projektledare, Landbaserad Vindkraft

WPD