Mötesplatser

VIND 2021 blir en hybrid, ett digitalt event med möjligheter att mötas och se seminarierna live på Münchenbryggeriet. Vi planerar för rundabordssamtal såväl live som digitalt, och kommer under våren presentera nya innovativa lösningar för nätverkande och möten.