Myndigheternas generaldirektörer och nyvalda energitalespersoner

Valet är över och partiernas energitalespersoner utfrågas om huvudfrågorna i Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040. Generaldirektörerna för Svenska Kraftnät, Energimyndigheten, Energimarknadsinspektionen och Naturvårdsverket deltar i ett panelsamtal om hur hinder för vindkraftsutbyggnad kan undanröjas. Vad kan politiker och myndigheter göra för att underlätta utbyggnad av vindkraft i den omfattning som behövs för att nå målet om ett 100% förnybart elsystem år 2040?

ULLA SANDBORGH

Generaldirektör

Svenska Kraftnät

ANNE VADASZ NILSSON

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

BJÖRN RISINGER

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten