Samtal och samverkan eller splittrande särintresse?

Lokalt kan vindkraften vara både positiv och problematisk – hur får vi till en lyckad samverkan som gagnar alla och påskyndar omställningen? Nätverket för Vindbruk ger extra input till samtalet.

CECILIA DALMAN EEK

Vindkraftsamordnare

Ansvarsområde Sydväst

MATILDA AFZELIUS

Ordförande

Svensk Vindenergi

JENNY WIK KARLSSON

Verksamhetschef

Svenska Samernas Riksförbund (SSR)

TORBJÖRN LAXVIK

Projektledare

Vindkraftcentrum

GUNILLA LUNDIN

Ideellt engagerad

Lungsjöns fritidsförening

LILLY BÄCKLUND

Kommunstyrelsens ordförande (S)

Lycksele Kommun

LISELOTTE ALDÉN

Universitetsadjunkt/Projektledare

Uppsala Universitet och Nätverket för Vindbruk