Elektrifiering och utveckling

Vi befinner oss i ett spännande skifte där stora delar av Sveriges basindustri ställer om till fossilfrihet. Ett av flera företag som under året valt att teckna medlemskap i Svensk Vindenergi är LKAB. Gruvbolaget, som ser att vindkraften kommer spela en avgörande roll för deras egen omställning, kan i sin tur komma att spela en avgörande roll för energisystemet.
LKAB kommer bli Sveriges och kanske Europas största producent av vätgas, och kombinationen vätgaslager och vindkraft öppnar helt nya möjligheter för att utveckla framtidens hållbara system för energi- och kraftförsörjning. Detta är ett måste för att kunna tillgodose de kraftigt ökade elbehov som Sverige står inför, och tydliggör kopplingen mellan förnybar el och tillväxt, med svensk industriutveckling och nya arbetstillfällen.

Niklas Johansson

Direktör kommunikation och klimat

LKAB (Foto: Mats Lundqvist)