Så bör vi accelerera omställningen

Klimatpolitiska rådets uppgift är att utvärdera om regeringens samlade politik leder mot riskdagens mål om noll utsläpp år 2045. Dessvärre är rådets bedömning att regeringens åtgärder är otillräckliga. Vi måste helt enkelt accelerera omställningstakten. Ledarskap och styrning är två viktiga parametrar för att lyckas. Vilken roll kan energi-Sverige spela? Vad mer kan våra myndigheter göra?

Johan Kuylenstierna

Vice ordförande (Foto: Elisabeth Ohlson Wallin)

Klimatpolitiska rådet