Låt klimatnyttan väga tyngre i miljöbalken

Svensk industri spelar en avgörande roll för möjligheten att möta våra klimatmål och energiomställningen kan dessutom stärka industrins konkurrenskraft med lägre elpriser och effektiviserade processer. Men budskapet från branscherna är tydligt: om inte verksamheters klimatnytta vägs lika tungt som den lokala miljöpåverkan kommer inte tillräckligt många tillstånd ges för omställningen att hända.

Niklas Skår

Ansvarig miljölagstiftning (Foto: Ernst Henry Photography)

Svenskt Näringsliv

Karin Comstedt Webb

Hållbarhetschef

Cementa

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Helén Axelsson

Energi- och miljödirektör

Jernkontoret

Ola Hansén

Senior rådgivare klimat

WWF

Tove Andersson

Partner, ledamot

Setterwalls advokatbyrå, Svensk Vindenergis tillståndsråd