Kablar på botten och havsbaserade vindkraftsparker på grunden

Svensk elexport ersätter till största delen produktion från fossilbaserade kraftverk för varje ytterligare TWh minskas utsläpp motsvarande ca 600 000 ton. EU förlitar sig på havsbaserad vindkraft för att nå målet om klimatneutralitet 2050, men än är det en bra bit kvar. Många länder har kommit långt medan andra, som Sverige, ligger efter. Sammanlänkning av elnätet är en förutsättning, och idén om nodlösningar där havsbaserade vindkraftsparker kopplas på längs vägen av högsta intresse. Hur får vi detta att hända? Var bör kablarna dras? Vem ska bygga och betala? Svenska och utländska experter och intressenter samtalar på scen.

Jenny Larsson

VD

ABB Power Grids

Malin Stridh

Enhetschef elmarknad

Svenska kraftnät

Oskar Backman

Investment Manager

Polhem Infra

Nicolai Zarganis

Afdelingsleder, Investeringsplanlægning

Energinet

Kadri Simson (ej bekräftad)

European commissioner for energy

Michał Tadeusz Kurtyka (ej berkäftad)

Secretary of state