Ny rapport från FN:s klimatpanel om stärkta klimatmål

Markku Rummukainen, Sveriges representant i IPCC på SMHI, presenterar den helt nya rapporten från IPCC om vilka utvecklingsvägar för samhällets omställning som är förenliga med att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Vilka effekter behöver hanteras och hur förhåller sig klimatarbetet till den hållbara utvecklingen i stort? Energisektorn är mycket central och det handlar inte bara om förnybar energi, fossilfri el och ökad elektrifiering, utan även effektivare användning av energi inom alla sektorer.

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC på SMHI