Förnybar framtidsspaning - globalt och lokalt

Investeringstakten för svensk vindkraft är rekordhög: Målet för elcertifikatsystemet nåddes drygt ett decennium tidigare än väntat och vi har sedan länge passerat mållinjen för vårt nationella åtagande inom EU om andelen förnybar energi till 2020.  Samtidigt ligger flera länder efter. För att EU ska nå det nya gemensamma målet om klimatneutralitet 2050 behöver omställningstakten gå mycket snabbare. Hur går det för den förnybara energin på ett globalt plan? Vad krävs för att vi i Sverige i än högre utsträckning ska kunna dra nytta av vår gröna konkurrenskraft? Vi peppar inför det nya decenniet – dags att accelerera omställningen!

Anders Ygeman

Energi- och digitaliseringsminister (S)

Sveriges regering

Malgosia Bartosik

Vice VD

WindEurope

Linda Burenius Magnusson

Ordförande

Svensk Vindenergi

Mattias Goldmann

Konferensmoderator, till vardags hållbarhetschef

Sweco