Så når vi ett 100% förnybart elsystem

Hotet från den globala uppvärmningen växer. Men det gör också möjligheterna för vindkraften att erbjuda en konkurrenskraftig lösning på problemet. I Sverige ska minst 200 miljarder kronor investeras i vindkraften för att nå målet om ett 100 % förnybart elsystem 2040. Elcertifikatsystemet är snart fullt och då blir tillgång till goda vindlägen, effektiva tillståndsprocesser, och modern nätinfrastruktur avgörande. Med ett förbättrat investeringsklimat genom Energiöverenskommelsen, uppdaterade myndighetsinstruktioner som ställer krav på att klimatet prioriteras, samt insatser för en ökad lokal acceptans, så har Sverige möjlighet att fullt ut realisera vindkraftens potential.
Svensk Vindenergis färdplan för ett förnybart 2040 är temat för VIND 2018. Följ med på färden – så räddar vi(nd) världen!
Sessionen inleds med en presentation av Svensk Vindenergis färdplan av vd Charlotte Unger Larson, och avslutas med en kommentar från Energiminister Ibrahim Baylan.

 

Charlotte Unger Larson

Vd

Svensk Vindenergi

Ibrahim Baylan

Samordnings- och energiminister

Statsrådsberedningen