Så möter vi klimatmålen med stärkt konkurrenskraft

Svensk industri spelar en avgörande roll för möjligheten att möta klimatmålen med stärkt konkurrenskraft. Tack vare goda förutsättningar för vatten-, bio- och vindkraft kan Sveriges elmix ha väsentligt lägre produktionskostnad än de länder som måste satsa på dyrare kraftslag. Fler och fler initiativ lanseras och det är inte osannolikt att elanvändningen fyrfaldigas till år 2050.Näringslivet springer fortare än någonsin, hänger politiken med? 
Ett samtal om massiv elektrifiering, möjligheter och utmaningar, och den roll som den förnybara energin kommer att spela. 

Per Lyrvall

Sverigechef

Stora Enso

Lars Hjälmered

Energitalesperson

Moderaterna

Henrik Henriksson

VD

H2 Green Steel