Avslutning på utställarscenen med hemlig gäst

Konferensmoderator Mattias Goldmann tar av sig skorna och har ett förtroligt samtal med någon som man gärna vill veta mer om. Vi har tidigare år bland annat träffat Per Bolund, finansmarknadsminister, Hans Kreisel, vd för Skellefteåkraft, och Linda Burenius Magnusson, styrelseordförande för Nätverket 100% Förnybart och Svensk Vindenergi.

 

Mattias Goldmann

Konferensmoderator / Hållbarhetschef

Sweco