Aktuell nationell energipolitik

Hur hanterar regeringen de viktigaste frågorna för vindkraftsbranschen? Vilka åtgärder krävs för att genomföra omställningen till 100% förnybart? Vilka möjligheter ger det i form av nya arbetstillfällen och elexport?

ÅSA WESTLUND

Energipolitisk talesperson