Vindkraften - miljövänlig och folkligt förankrad

Lika viktigt som att elförsörjningen är klimatsmart och tar miljömässig hänsyn, är den folkliga förankringen. Tre av fyra svenskar (73 %) stöder att vindkraften ska stå för halva Sveriges elanvändning, enligt en Sifo-undersökning som Svensk Vindenergi lät genomföra under våren.
Naturskyddsföreningen delar bilden av att ett framtidens hållbara energisystem är förnybart och i rapporten Fossilfritt, förnybart, flexibelt beskrivs hur detta görs på ett resurseffektivt sätt. Forskningsprogrammet Vindval kompletterar det ekologiska perspektivet med det mänskliga, i rapporten Vindkraftens påverkan på människan som just nu genomgår en genomgripande uppdatering.

Johanna Sandahl

Ordförande

Naturskyddsföreningen

Karin Hammarlund

Projektledare

Vindval