Havsbaserat - en framgångsfaktor för framtiden

Kostnaderna för vindkraft offshore har minskat dramatiskt de senaste åren samtidigt som antalet fullasttimmar ökat med turbinstorleken. Havsbaserad vindkraft kan därför spela en avgörande roll för ett stabilt och kostnadseffektivt framtida svenskt kraftsystem. Erfarenhet från andra länder visar att nätutveckling och utbyggnad av förnybart går hand i hand för att möjliggöra kostnadseffektiva lösningar. Idag finns fortfarande projekt och kunskap att dra nytta av, men en förutsättning är tydlighet i ansvar och kostnadsfördelning för nätanslutningen. Vilka ytterligare förutsättningar är nödvändiga för att öka Sveriges konkurrenskraft och realisera potentialen i svensk havsbaserad vindkraft?

Magnus Hall

VD

Vattenfall (Foto: Jeanette Hägglund)