Storskalig kick-off för Nordisk vindkraft till havs

När men ser den pågående snabba vindkraftsutbyggnaden kan man lätt luta sig tillbaka och tro att allt är klappat och klart. Men för att uppfylla det europeiska klimatmålet för 2030 krävs ytterligare 1000 TWh förnybar energi. För närvarande levererar ett vindkraftverk till havs ungefär tre gånger så mycket el som ett landbaserat, och tekniken fortsätter att utvecklas. Ute i världen bygger det tidigare oljeföretaget Shell havsbaserad vindkraft där en park producerar lika mycket energi som ett kärnkraftverk. Danmark planerar för tre parker som producerar över 3 TWh vardera men Sverige väntar fortfarande på att sänka kostnaderna för nätanslutningen. När kommer den storskalig kick-offen för nordisk vindkraft till havs?

Magnus Hall

Vd

Vattenfall

Ulrik Stridbäck

Vice President och Head of Regulatory Affairs

Ørsted

Tanja Tränkle

Projektledare Förnybar Energi

RISE Research Institute