Nu kommer det!

De senaste åren uppvisar spektakulära kostnadsreduceringar för den havsbaserade vindkraften internationellt, med bud på att bygga utan stöd från år 2025.  I Sverige planeras slopade anslutningsavgifter och Östersjön har ovanligt goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Så när kommer potentialen att realiseras i Sverige?

FREDRIK ANDRÈN SANDBERG

Senior Regulatory Advisor Wind Power

DONG Energy

MARTE RIIBER DE PICCIOTTO

Head of Renewables Advisory

Nordic and Baltic region DNV-GL