Generaldirektörerna i samtal på scen

Ledningen för Svenska kraftnät, Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Energimarknadsinspektionen samlas, såsom flera gånger tidigare, på scen under VIND för att samtala om myndigheternas roll för vindkraftsutbyggnaden. Denna gång med något förändrade förutsättningar, eftersom antagandet om framtida elanvändning ökat drastiskt den senaste tiden. Regeringens elektrifieringsstrategi planerar för en fördubbling till 2045, och den senaste IPCC-rapporten påminner oss om vår kritiska tidsram – det finns goda skäl att snabba upp takten.
Vilka konsekvenser får detta för myndigheternas arbete och planering framöver? Vad krävs för att vi ska nå målet?

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Lotta Medelius-Bredhe

Generaldirektör

Svenska kraftnät (Foto: Johan Alp)

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten