Träffsäkra generaldirektörer - så medverkar vi till måluppfyllelse

Myndigheterna har en central roll att spela när beslutad politik ska genomföras. Vad kan myndigheterna göra för att underlätta utbyggnad av vindkraft i den omfattning som behövs för att nå målet om ett 100% förnybart elsystem år 2040? Generaldirektörerna från fyra myndigheter deltar i ett panelsamtal om hur hinder för vindkraftsutbyggnad kan undanröjas.

ULLA SANDBORGH

Generaldirektör

Svenska Kraftnät

ANNE VADASZ NILSSON

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

BJÖRN RISINGER

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Robert Andrén

Generaldirektör

Energimyndigheten