Generaldirektörerna i samtal på scen

Likt förra året samlar vi omställningsinriktade generaldirektörer till samtal, denna gång även Havs- och vattenmyndigheten. Under hösten lämnar regeringen sin klimatpolitiska handlingsplan till riksdagen – den första i sitt slag sedan klimatlagen skapades. Har elexportens och vindkraftens klimatnytta tagits med i beräkningen? Och vilken konsekvens får handlingsplanen för arbetet med förnybar energi? Regeringen har även gett några av myndigheterna i uppdrag att utreda hur EU:s omarbetade förnybarhetsdirektiv ska implementeras, för att bland annat förenkla och påskynda tillståndsprocessen.
Vi är såklart också nyfikna på innehållet i den Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad som lanserades på föra årets VIND-konferens. Kan vi vänta oss fler samarbeten mellan myndigheter för att främja energi- och klimatomställningen?

LOTTA MEDELIUS-BREDHE

Tf generaldirektör

Svenska kraftnät

JAKOB GRANIT

Generaldirektör

Havs- och vattenmyndigheten

BJÖRN RISINGER

Generaldirektör

Naturvårdsverket

ROBERT ANDRÈN

Generaldirektör

Energimyndigheten