Generaldirektörerna i samtal på scen

Som traditionen bjuder avslutas första dagens VIND-konferens med konstruktivt samtal mellan omställningsinriktade myndighetschefer.

Klimatpolitiska rådet har konstaterat att det inte görs tillräckligt för att nå uppsatta klimatmål, och föreslår bland annat ökade resurser till myndigheterna och ett ständigt uppdrag att föreslå insatser som bidrar till att klimatmålen nås inom utsatt tid. Med fokus på energifrågan, hur ser generaldirektörerna att vi kan snabba upp omställningsarbetet?  

På VIND 2017 lanserade Energimyndigheten och Naturvårdsverket sin gemensamma satsning Strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad, och i år slutförs arbetet. Kommer strategin ta oss ända fram till det gemensamma målet?

ROBERT ANDRÈN

Generaldirektör

Energimyndigheten

LOTTA MEDELIUS-BREDHE

Tf generaldirektör

Svenska kraftnät

BJÖRN RISINGER

Generaldirektör

Naturvårdsverket