Framtidens flexibla energisystem

Ökad vindkraftsproduktion, tryggad kraftvärme och effektiviserad vattenkraft är grunden i ett förnybart elsystem. För att hela energisystemet ska fungera krävs energilager, bättre överföringskapacitet och mer handel över gränserna men också att sektorer som el, värme, industri och transporter kopplas samman, inte minst genom flexibilitet på användarsidan för att skapa ett kostnadseffektivt energisystem. Här berättar Fortum hur de vill bidra till att förverkliga sådana lösningar.

Per Langer

Executive Vice President City Solutions

Fortum