Lösningsorienterade förslag för ökad samexistens

Under hösten väntas riksdagen klubba det Försvarsbeslut som ska sätta verksamhetsramarna för de kommande fyra åren. Försvarsberedningen har konstaterat att omställningen till förnybar el ger fördelar ur ett totalförsvarsperspektiv då det leder till ökad motståndskraft jämfört med dagens centraliserade produktion. och Försvarsmakten har fått i uppdrag att undersöka hur man bättre kan samexistera med vindkraften. Hur går vi vidare? Vilka tekniska lösningar finns redan inom branschen, och vad kan vi lära av hur andra länder gått tillväga?

Rose Galloway Green

Senior Policy Advisor

UK Government, department of business, energy and industrial strategy

Weronica Andersson

Projektledare

WPD

Lotta Johnsson Fornarve

Riksdagsledamot (Foto Anders Löwdin)

Försvarsutskottet, Försvarsberedningen

Inbjuden, ej bekräftad

Försvarsindustrin

Inbjuden, ej bekräftad

Försvarsmyndigheten