Hur forskning kan bidra till 100 % förnybart

Vilka är de största utmaningarna för att nå ett helt förnybart energisystem? Vilken ny kunskap behövs och hur använder industrin resultaten från vindforskningen? Svaren får du när kunniga forskare och nyfikna näringslivsrepresentanter möts i ett samtal om dagens och morgondagens utmaningar och kunskapsbehov.
Vi avslutar med mingel då du har möjlighet att träffa fler engagerade forskare, vindkraftägare och tillverkare!
Moderator: Anna- Carin Windahl från 100% förnybart
Vi som bjuder in är: Vindforsk, STandUP for Wind, SWPTC, RISE och Energimyndigheten
Varmt välkommen!