Vad är det senaste på forskningsfronten?

Under VIND 2019 har VIND-besökaren kunnat besöka Forskarhörnan, där ett stort antal forskningsprogram presenterat sina senaste aktiviteter. Arrangörer är Vindforsk, Energimyndigheten, RISE, StandUp och SWPTC. Här sammanfattar ordföranden för Vindforsks programråd vad som sagts.
– Vilka är de färskaste forskningsinsikterna? Och vad behöver vi få ytterligare kunskap om? 

Göran Dalén

Programrådets ordförande

Vindforsk