Vindforsk, vätgas och turbinteknik

DEL 1: Forskning för framtiden

Göran Dalén, ordförande programrådet, Vindforsk

Under VIND 2019 har VIND-besökaren kunnat besöka Forskarhörnan, där ett stort antal forskningsprogram presenterat sina senaste aktiviteter. Arrangörer är Vindforsk, Energimyndigheten, RISE, StandUp och SWPTC. Göran Dalén, ordförande för Vindforsk programråd,  sammanfattar vad som sagts.

– Vilka är de färskaste forskningsinsikterna? Och vad behöver vi få ytterligare kunskap om? 

DEL 2: Hur höga blir verken?

Max Jungk, Director, Product Strategy, Nordex

Teknikutvecklingen har de senaste 10 åren gått fantastiskt fort framåt. År 2009 hade ett normalt vindkraftverk en effekt på 1 MW. Idag har ett landbaserat vindkraftverk effekt på ca 4.5 MW, och nya havsbaserade vindkraftverk kan uppnå hela 10 MW.

– Hur mycket effektivare kommer tekniken vara om ytterligare 10 år? Och är det teknikutvecklingen som kommer att begränsa vindkraftens effektivitet, eller politiken som omringar den?

Del 3: Vätgasen ökar värdet på vindkraften

Lisa Göransson, forskarassistent energiteknik, Chalmers 

Konferensen har hittills berört ett antal olika lösningar i ett förnybart elsystem som alla bidrar till att öka värdet på den svenska vindkraften, och gör den ytterligare konkurrenskraftig i relation till övriga Europa. Lagring är en viktig del i ett förnybart elsystem och batteritekniken utvecklas snabbt. Här tittar vi närmare på ett annat sätt att lagra vindkraftsel – genom vätgas.   

– Kommer tekniken kunna möjliggöra tillvaratagande av vinden när det blåser som mest och kostar som minst?