Elnät 2.0

Del 1: Utan elnät, ingen vindkraft

Det svenska stamnätet står inför ett stort reinvesteringsbehov samtidigt som kapaciteten behöver öka för att möjliggöra mer förnybar elproduktion. Långa handläggningstider, flaskhalsar mellan elområden, nedstängning av kärnkraft och nyetablering av serverhallar gör utmaningen än större. Hur säkerställer vi att elnäten inte blir det som begränsar utbyggnaden av förnybar elproduktion?

Del 2: Intelligent integration av förnybart i elsystemet

Sverige har bland de bästa förutsättningar i Europa för att integrera stora mängder förnybar elproduktion – men räcker det för att åstadkomma ett hundra procent förnybart elsystem? Vilka är utmaningarna och vad behöver göras för att vi ska få det att fungera?
Inledande presentation av: Jon Olauson, författare av rapporten ”Modelling wind power for grid integration studies”.

 

ULLA SANDBORGH

Generaldirektör

Svenska Kraftnät

HANS KREISEL

VD

Skellefteå Kraft

ANNE VADASZ NILSSON

Generaldirektör

Energimarknadsinspektionen

ANNA HOLMBERG

Energidirektör

Basindustrins Energisamarbete SKGS

JON OLAUSON

Författare ”Modelling wind power for grid integration studies”

Uppsala universitet

LENNART SÖDER

Professor i elkraftsystem

KTH

LINA BERTLING TJÄRNBERG

Professor i elkraftnät

KTH

CATARINA NAUCLÈR

Forsknings- och utvecklingschef

Fortum

ANNA WOLF

Sakkunnig energisystem och smarta elnät

Power Circle

PER WIKSTRÖM

Enhetsschef marknad och systemanalyser

Svenska kraftnät

JOHAN BRUCE

Gruppchef

Sweco Energy Markets