Energiutblick - klimat och globalt

Under inledningssessionen hör du Svensk Vindenergis vd beskriva Färdplanen för ett förnybart 2040, Energiminister Ibrahim Baylan kommentera densamma och representanter för Sveriges nyvalda riksdag beskriva energipolitiken efter valet. Laura Cozzi levererar den efterlängtade uppdateringen av årets World Energy Outlook från IEA, IPCC:s senaste rapport presenteras av Sveriges representant Markku Rummukainen, och WindEuropes vd Giles Dickson inspirerar oss med positiva siffror från den Europeiska vindkraftsutvecklingen.

Ibrahim Baylan

Energiminister (S)

Statsrådsberedningen

Laura Cozzi

Chief Energy Modeller

International Energy Agency

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC

SMHI

Giles Dickson

Vd

WindEurope

Charlotte Unger Larsson

Vd

Svensk Vindenergi

Mattias Goldmann

Konferensmoderator

Vd, Fores Tankesmedja