Stärkt handel och höjda förnybarhetsmål

Under 2018 har EU:s handelssystem för utsläppsrätter reviderats så att klimatnyttan för svensk elexport stärkts avsevärt. Målet för förnybart har dessutom höjts till 32 procent år 2030. Vilka ekonomiska möjligheter ger detta för svenskt näringsliv? Och vilka ytterligare utmaningar behöver överkommas för att maximera vår positiva klimatpåverkan?

Fredrick Federley

Europaparlamentariker

Centerpartiet

Anna-Lena Bohm

Vice ordförande

Svenskt Näringsliv

Lars Zetterberg

Klimatpolitisk expert

IVL Svenska Miljöinstitutet