Energimyndighetens färdplan och framtidsprognos

Energimyndigheten arbetar för att på ett hållbart sätt nå riksdagens uppsatta mål om 100 % förnybar elproduktion 2040 och noll nettoutsläpp av växthusgaser i Sverige senast 2045. Vi hör Martina Högberg, chef över enheten för energisystem redogöra för den stora bilden: Vilket behov av förnybart har vi framöver och hur stor blir vindkraftens roll i systemet?

Martina Högberg

Chef över enheten för energisystem

Energimyndigheten