I samarbete med:
I samarbete med:

Energiministern öppnar VIND 2019

Elsystemet är en fundamental del av svensk infrastruktur. Elnäten, elsystemets motorvägar, står inför både reinvesteringar och modernisering. Lösningarna för det flexibla och förnybara elsystemet, såsom digitalisering, finns inom räckhåll. Vilka åtgärder kan vi förvänta oss den kommande mandatperioden?

Vi ser fram emot att höra Sveriges nya energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman inledningstala på VIND 2019 den 23 oktober i Stockholm.

 

31okt

Nyheter

Över tusen personer kom!

Långt över tusen personer deltog under VIND 2019 - två dagars konferens och utställning. Förhoppningsvis återspeglar sig den goda stämningen på plats även i den utvärderingsenkät som nu är utskickad till deltagarna.  Webben uppdateras kontinuerligt med fotografi och film från festligheterna. Tack för i år