Förnybar el = klimatnytta och konkurrenskraft

Svensk industri spelar en avgörande roll för möjligheten att möta klimatmålen och energiomställningen kan stärka industrins konkurrenskraft. Alla länder måste ställa om men tack vare goda förutsättningar för vatten-, bio- och vindkraft kan Sveriges elmix ha väsentligt lägre produktionskostnad än de länder som måste satsa på dyrare kraftslag. En snabb utbyggnad av förnybar el ger ökad konkurrenskraft, stark kraftbalans, försörjningstrygghet och möjliggör elexport med hög klimatnytta.

Anders Jernhall

CFO

Holmen

Katarina Kolar

Hållbarhetschef

SCA

Roland Flaig

VD

RWE Renewables Sweden

Malin Ljung Eiborn

Executive Vice President Sustainability

BillerudKorsnäs