Förnybar el = klimatnytta och konkurrenskraft

Svensk industri spelar en avgörande roll för möjligheten att möta klimatmålen och energiomställningen kan stärka industrins konkurrenskraft. Alla länder måste ställa om men tack vare goda förutsättningar för vatten-, bio- och vindkraft kan Sveriges elmix ha väsentligt lägre produktionskostnad än de länder som måste satsa på dyrare kraftslag. En snabb utbyggnad av förnybar el ger ökad konkurrenskraft, stark kraftbalans, försörjningstrygghet och möjliggör elexport med hög klimatnytta.

Henrik Sjölund

VD / Styrelseordförande

Holmen / SKGS

Katarina Kola

Hållbarhetschef

SCA

Sven Utermøhlen

COO Wind Offshore Global – Board member

EON Climate and Renewables

Malin Ljung Eiborn

Director Sustainability & Public Affairs

BillerudKorsnäs