Skärpta förnybarhetsmål och reviderad lagstiftning

Att vindkraften står högt på den politiska agendan i EU råder det inga tvivel om. Kommissionen har lagt fram en rad lagförslag för att kunna möta EU:s höjda klimatmål om 55 % utsläppsminskning till 2030. Paketet inkluderar ett nytt regelverk för att stödja expansionen av förnybar energi, och ytterligare förstärkning av EU:s system för handel med utsläppsrätter i syfte att driva elektrifieringsprocessen framåt.

Malgosia Bartosik

Vice ordförande

WindEurope

Jytte Guteland

Huvudförhandlare, S&D

Europaparlamentet (S)