Uppvärmning på utställarscenen

Ett effektiviserat elsystem baserat på förnybara energikällor är målet som Sveriges riksdag satt upp. Hur ser vägen dit ut? Ett brett branschsamtal under ledning av konferensens moderator Mattias Goldmann, VD för den gröna liberala tankesmedjan Fores.

LOTTA BÅNGENS

VD

Energieffektiviserings-företagen

GUSTAV MELIN

VD

Svensk Bioenergi (Svebio)

CHARLOTTE UNGER LARSON

VD

Svensk Vindenergi

JOHAN ÖHNELL

Styrelseledamot

Svensk Solenergi