Eftervalsanalys på utställarscenen

Efter sommarens extremväder och IPCC:s rapport från oktober ökas fokus på klimatfrågorna. Energiminister Ibrahim Baylan resonerar kring hur energipolitiken påverkas av detta, i samtal med Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson. Hur ser det ut efter valet – vilken roll får vindkraften i debatten?

Charlotte Unger Larson

Vd

Svensk Vindenergi

Ibrahim Baylan

Samordnings- och energiminister

Statsrådsberedningen