Mer el för klimatets skull

Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005, samtidigt som vi ska fortsätta att bygga ut den förnybara elen. Hur kan en ökad elektrifiering i Sverige bidra till utvecklingen av en ny grön industri med nya jobb, ökad energieffektivitet och minskade globala klimatutsläpp?

SVANTE AXELSSON

Nationell samordnare

Fossilfritt Sverige

MARTIN PEI

Teknisk direktör

SSAB

PERNILLA WINNHED

VD

Energiföretagen Sverige

ANNE GRAAF

VD

Hydro66