...vad är svaret? Lennart och Lakso levererar lösningar

För tio år sedan menade många att elsystemet inte kunde klara mer än 10 TWh vindkraft. Det tog fyra år innan de motbevisades av verkligheten.
Argumenten mot vindkraft har fortsatt att dugga tätt, med varierande uttryck och kreativitet. De som tidigare menade att tekniken var för dyr ser nu lönsamhetsproblem i det faktum att vinden är gratis. Andra har bytt fokus och hänvisar till externa systemkostnader. De som tidigare tyckte att det var dåligt med subventioner till ny teknik, vill nu stötta upp gammal produktion. Det gemensamma budskapet är det samma: Ett helt förnybart elsystem är inte önskvärt.
Det finns många frågetecken kring hur ett nytt elsystem ska utformas. Men det finns ännu fler svar. Under denna session tillåter vi oss att leverera lösningar.

Lennart Söder

Professor i energiteknik

KTH

Johanna Lakso

Vd

Power Circle