Utställningshallen kl 8.00

Dörrarna öppnas!

Registrering och fika i utställningshallen