Effektivare processer för nätanslutning och miljötillstånd

Under år 2018 väntas målet om 30 TWh förnybart inom elcertifikatsystemet uppnått, sett till tagna investeringsbeslut. Men i ett 100 procent förnybart elsystem behöver den svenska vindkraften bli lika stor som vattenkraften, cirka 70 TWh. När utbyggnaden ska ske utan stöd blir tillgången till goda vindlägen och modern nätinfrastruktur avgörande för en hållbar utveckling. Hör bransch och myndigheter diskutera hur vi förbättrar processerna för nätanslutning och miljötillstånd.

STEFAN NYSTRÖM

Chef Klimatenheten

Naturvårdsverket

ELISABET NORGREN

Chef för Nätutveckling

Svenska Kraftnät

DANIEL NORSTEDT

Avdelningschef, Tillstånd & Prövning

Energimarknads-
inspektionen

Karin Thomasson

4:e vice ordförande (Mp)

Sveriges kommuner och landsting

EVA VITELL

Kund- och marknadsansvarig

Vattenfall eldistribution

ÅSA WESTLUND

Ordförande (S)

Miljö- och jordbruksutskottet

ERIC GUNNHEDEN

Team leader Grid & Control

OX2 Wind

LINDA BURENIUS MAGNUSSON

Ordförande

Svensk Vindenergi

ANGELICA WIDING

Projektchef, Landbaserad Vindkraft

WPD

Peter Ardö

Chefsrådman

Mark- och Miljödomstolen, Växjö Tingsrätt

Tove Andersson

Delägare och advokat

Setterwalls Advokatbyrå

Ylva Lundkvist

Samordnare lokal ekonomi och omställning

Hela Sverige ska leva

Sara Berwick

Departementsekreterare

Miljö- och energidepartementet