Sveriges energi- och digitaliseringsminister

Det svenska politiska klimatet har nyligen genomgått turbulens och osäkerhet. Samtidigt växer enigheten i frågan om elektrifieringens roll för samhällsutvecklingen. Åtminstone en dubblering av elanvändningen förväntas framöver och få ifrågasätter idag att vindkraften, både land- och havsbaserad, kommer att spela en avgörande roll. Den senaste IPCC-rapporten påminner oss om vår kritiska tidsram. Vad kan vi förvänta oss framöver från regering och berörda myndigheter för att säkra omställningen?

Anders Ygeman

Energi och digitaliseringsminister (S)

Sveriges regering