Färdplan för förnybart 2040 - följ med på färden, så räddar vind världen!

vind 2018
sthlm 24-25 okt

I samarbete med:
I samarbete med:

Den självklara arenan för förnybar energi

Över 40 utställare och 750 besökare skapar tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 24-25 oktober fyller vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

I utställningshallen samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten, fika, lunch och mingel.  Seminarieprogrammet tolkas till engelska för våra internationella gäster och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer.

Första dagen avslutas med en gemensam middag där Stora Förnybarhetspriset delas ut. 

Nyfiken på vilka som deltog 2017? Se listan här.

 

26Apr

Nyheter

Näringsminister Mikael Damberg till VIND 2018!

Tunga talare bekräftar sin medverkan på höstens stora mötesplats 24-25 oktober. Dag två kommer fokusera finansiering, både ekonomi för befintliga parker och framtida investeringar. Vilka hinner fatta investeringsbeslut innan elcertifikatsystemet är fullt? Och vad händer sedan? För att klara Sveriges energi- och klimatpolitiska mål till

Några av våra talare

Magnus Hall

VD (Foto: Jeanette Hägglund)

Vattenfall

Laura Cozzi

Biträdande ekonomichef

International Energy Agency

Mikael Damberg

Närings- och innovationsminister

Ulla Sandborgh

Generaldirektör (Foto: Peter Knutson)

Svenska kraftnät

Fredrick Federley

Europaparlamentariker

Centerpartiet

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Giles Dickson

VD

WindEurope

Karin Thomasson

4:e vice ordförande

Sveriges Kommuner och Landsting (Mp)

Lars Zetterberg

Klimatpolitisk expert

IVL Svenska Miljöinstitutet

Martina Högberg

Enhetschef energisystem (Foto: Niklas Dahlskog)

Energimyndigheten

Mattias Goldmann

Konferensens moderator, och VD

Fores Tankesmedja

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi

Lars Andersson

Enhetschef, förnybar energi

Energimyndigheten

Emma Bednarcik

Management Consulting Analyst

Accenture

Markku Rummukainen

Klimatrådgivare och Sveriges representant i IPCC på SMHI

Eva Vitell

Enhetschef, Kund & Marknad

Vattenfall Eldistribution

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Elisabet Norgren

Enhetschef för nätutveckling

Svenska kraftnät

Martin Anderlind

Head of Business Development

Northvolt

Tove Andersson

Delägare och Advokat

Setterwalls Advokatbyrå, Malmö