Tema: Dubblering snart - hållbart och smart!

vind 2017
sthlm 11-12 okt

 

I samarbete med: logo logo
I samarbete med:

Välkommen till VIND 2017!

Omkring 40 utställare och 750 besökare utgör tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 11-12 oktober fyller vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

Anmälan är öppen!

I utställningshallen samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten, fika, lunch och mingel. Nätverket för vindbruk medverkar med parallella seminarier och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer. Första dagen med en gemensam middag där Stora Förnybarhetspriset delas ut.

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030. Självklart ska det ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under VIND 2017 diskuterar vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt.

04Maj

Nyheter

Första talarna klara!

Näringsliv och myndigheter samlas på scen under Nordens största mötesplats för vindkraftsbranschen. Se några av de talare som hittills bekräftat sin medverkan.

Möt några av våra talare

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Ulla Sandborgh

Generaldirektör (Foto: Peter Knutson)

Svenska kraftnät

Erik Brandsma

Generaldirektör

Energimyndigheten

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Giles Dickson

VD

WindEurope

Pernilla Winnhed

VD

Energiföretagen

Mattias Goldmann

Konferensens moderator, och VD

Fores Tankesmedja

Matilda Afzelius

Ordförande

Svensk Vindenergi

Johan Lindahl

Talesperson

Svensk Solenergi

Lotta Bångens

VD

Energieffektiviseringsföretagen

Gustav Melin

VD

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio)