Tema: Dubblering snart - hållbart och smart!

vind 2017
sthlm 11-12 okt

 

I samarbete med: logo logo
I samarbete med:

Välkommen till VIND 2017!

Omkring 40 utställare och 750 besökare utgör tillsammans Nordens största årligen återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 11-12 oktober fyller vi återigen Münchenbryggeriet, vars anrika lokaler är symboliska för industrins centrala roll i den omställning som svensk energi står inför.

Anmäl dig innan 25 september! Efter det höjs priset med 10% och vi kan inte garantera att biljetterna inkluderar måltider. Observera att eventuella ändringar i din reservation måste göras innan 2 oktober.

I utställningshallen samlas deltagarna för nätverkande och affärsmöten, fika, lunch och mingel. Nätverket för vindbruk medverkar med parallella seminarier och utställarscenen erbjuder löpande mikropresentationer. Första dagen avslutas med en gemensam middag där Stora Förnybarhetspriset delas ut.

Vindkraftsproduktionen ska dubbleras till 2030. Självklart ska det ske på ett smart och hållbart sätt; socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Under VIND 2017 diskuterar vi hur vi får rätt förutsättningar på plats – en effektiv och rättssäker tillståndsprocess med lokal förankring, ett moderniserat elsystem med nät som fungerar för vindkraften, samt ekonomi i existerande och nya projekt.

30Aug

Nyheter

Nu lanserar vi programmet!

Hör representanter och beslutsfattare från både politiken och industrin diskutera framtiden för förnybar elproduktion, särskilt land och havsbaserad vindkraft, på Nordens största årliga konferens för vindkraftsbranschen. Se programmet i sin helhet.

Möt några av våra talare

Svante Axelsson

Nationell samordnare

Fossilfritt Sverige

Ibrahim Baylan

Samordnings- och energiminister

Carin Frost

Transaction Manager

SEB

Hans Van Steen

Advisor

Europakommissionens Energidirektorat

Christina Holbech

Vice VD

Danish Wind Energy Association

Anna Holmberg

Energidirektör

Basindustrins Energisamarbete (SKGS)

Björn Risinger

Generaldirektör

Naturvårdsverket

Ulla Sandborgh

Generaldirektör (Foto: Peter Knutson)

Svenska kraftnät

Erik Brandsma

Generaldirektör

Energimyndigheten

Anne Vadasz Nilsson

Generaldirektör

Energimarknads-inspektionen

Giles Dickson

VD

WindEurope

Pernilla Winnhed

VD

Energiföretagen

Mattias Goldmann

Konferensens moderator, och VD

Fores Tankesmedja

Matilda Afzelius

Ordförande

Svensk Vindenergi

Lotta Bångens

VD

Energieffektiviserings-företagen

Gustav Melin

VD

Svenska Bioenergiföreningen (Svebio)

Lise Nordin

Energipolitisk talesperson

Miljöpartiet

Rickard Nordin

Klimat- och energipolitisk talesperson

Centerpartiet

Lars Hjälmered

Energipolitisk talesperson

Moderaterna

Charlotte Unger Larson

VD

Svensk Vindenergi